BRUSLENÍ

14.12.2018 08:17

BRUSLENÍ

ZAČÍNÁME 7. 1. 2019. RANNÍ PŘÍCHOD DO MŠ V 7. 30 HODIN!!!

ČÁSTKU 1750,- UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2018 NA ÚČET 260231542/2010 A UVEĎTE VARIABILNÍ SYMBOL A JMÉNO DÍTĚTE.

S SEBOU: BRUSLE , PŘILBU, TEPLÉ OBLEČENÍ A RUKAVICE, PŘÍPADNĚ CHRÁNIČE A BATŮŽEK S PITÍM!!!