POZOR - ZMĚNA SCHÁZENÍ! DO 7,30 HOD. BRUSLENÍ

09.01.2018 14:51

Vážení rodiče,

první lekce bruslení se uskuteční dne 22. ledna 2018. Celkem proběhne 10 lekcí.

SCHÁZENÍ DĚTÍ, KTERÉ BRUSLÍ, BUDE VŽDY V PONDĚLÍ DO 7. 30 HODIN!!!

S sebou: teplé oblečení, přilba, brusle, rukavice, batůžek s pitím a kapesníky (žádné jídlo).

Cena za 10 lekcí je 1050,- Kč a tuto částku uhraďte nejpozději do 19. 1. 2018 na účet MŠ 260231542/0300 a uveďte variabilní symbol dítěte.

SEZNAMY PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ JSOU VYVĚŠENY NA NÁSTĚNKÁCH TŘÍD (MEDVÍDCI, OVEČKY, LVÍČATA).