Dvanáct zásad vzájemné komunikace

18.09.2020 10:03
Vážení rodiče, 
distanční formou, tedy elektronickou cestou, jsme Vám předložili návrh dvanácti zásad naší vzájemné komunikace. Výsledkem je následující text, jehož obsah je závazný pro pracovníky MŠ, a byli bychom rádi, kdyby se část týkající se Vás, rodičů, stala důležitou i pro Vás. Za spolupráci děkují všichni pracovníci MŠ Kytlická. Dvanáct zásad je k přečtení zde.