Info pro rodiče nově přijatých dětí

29.06.2020 12:12

Vážení rodiče,

pokud jste při zápisu nepředložili potvrzenou zadní stranu evidenčního listu  - Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti dítěte, je nutné toto doručit do 28.8.2020.