Informace o aktivitách financovaných z příspěvku rodičů

03.09.2020 15:03
 
Vážení rodiče,
příspěvek na akce, který jste mateřské škole poskytli v září 2019, jsme použili na: divadelní představení, karneval, živá zvířata ve školce (dravci), mikulášskou a vánoční nadílku, fotografování a portrétové fotky, rozloučení s předškoláky a MDD s bublinovým workshopem.  
Dále jsme koupili tři herní prvky na zahradu a dárky na zahájení nového školního roku.
Nevyčerpané finanční prostředky použijeme na nové aktivity jednotlivých tříd. Bude se jednat o diplomy, odměny, věcné dárky a další pomůcky, které pro jednotlivé projekty budou paní učitelky potřebovat.