KROUŽKY V MŠ

06.09.2018 14:14

Nabídka kroužků
Rytmika a tanečky
Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti
se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Lektorka využívá známých lidových a
dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat.

pondělí 13:00 - 13:45 a 13:45 - 14:30
cena:1125,- / 15 lekcí
Výtvarka Matla Patla
Pro malé výtvarníky je připraveno seznámení s různými technikami a jejich možnostmi. Svou
nekonečnou fantazii tak mohou konečně zpracovat v reálnou podobu. Každá lekce je
samostatným projektem, na jehož konci je hotový výrobek, který si mohou odnést.

pondělí15:00 - 15:45
cena:1425,-/15 lekcí (včetně veškerého materiálu)
Keramika
Kroužek je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a manuální zručnosti. Děti se naučí pracovat s
hlínou a tvořit pěkné a netradiční výrobky.

úterý15:00 - 16:00
cena 1950,-/ 15 lekcí
Sportovní hry
Sportovní kroužek je zábavné cvičení s obručemi, míči, padákem, překážkami, kužely apod.,
zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s
pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z
pohybu jako takového.

středa 13:00 - 13:45 a 13:45 - 14:30
cena: 1200,-/ 16 lekcí
Flétna
Kroužek flétny se zaměřuje zejména na nácvik držení nástroje, správné držení těla, zvládání
dechových technik a rozvoj jemné motoriky. S výukou na hudební nástroj se rozvíjí
především koncentrace.

čtvrtek13:00 - 13:45 (začátečníci) a 13:45 - 14:30 (pokročilí)
cena:1200,- /16 lekcí

Přihlašovat se můžete na www.andelky.cz
Do poznámky v přihlášce prosím vždy vyplňte věk dítěte a třídu -
předškoláci mají v přihlašování přednost.

Kroužky začínají od 1.10.2018
Více informací na www.andelky.cz​ nebo na emailu barbora.blehova@andelky.cz