Poděkování Janě Vargové - pověřené řízením školy do 30. 9. 2020

30.09.2020 08:01

Paní Mgr. Jana Vargová vedla naši školku od června a dokázala svou pracovitostí a lidským přístupem k nám všem vytvořit za velmi krátkou dobu příznivé pracovní klima a připravit klidný a bezproblémový začátek nového školního roku.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Zaměstnanci MŠ Kytlická