Poděkování paní učitelce Heleně Hnízdilové

07.09.2020 07:50
Než se člověk stačí ohlédnout, léta uplynou jako voda v rozbouřené řece. To je pak vhodné se v klidu posadit a vzpomínat. A to teď čeká paní učitelku Helenu Hnízdilovou, která se dnes s naší mateřskou školou rozloučí, protože odchází do zaslouženého důchodu. Sice se těší na vlastní vnoučata, ale v koutku jejího srdce zůstane místo pro vzpomínku na děti, kterým se věnovala celý svůj profesní život. Kdo zažil práci s dětmi, potvrdí, že nejde jen o dny růžové, ale i deštivé a plačtivé. A paní učitelka vždy se ctí a grácií jí vlastní zvládla krásné i méně pěkné chvilky. Protože jí nechybí trpělivost, ohleduplnost, empatie, ale hlavně láska k předškolním dětem a k práci s nimi.
Paní učitelko Heleno Hnízdilová, přejeme Vám odpočinek, krásné chvíle s rodinou, čas na Vámi milované koncerty, a zdraví, abyste si volných dní užila co nejvíce a nejdéle. 
Vaše kolegyně z MŠ Kytlická