PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO DĚTI Z OSTATNÍCH ŠKOLEK

02.05.2018 13:25

Prázdninový provoz v MŠ Kytlická 23.7. - 27.7.2018

pro děti z MŠ Veltruská, MŠ Balabenka,

MŠ Pod Krocínkou

 

Zápis: 31.5.2018 od  14,00 – 17,00 hodin

 

v ředitelně – odevzdáte:

- vyplněnou žádost o zařazení dítěte

 Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu.pdf 

    - kopii Evidenčního listu

    - platbu za školné 400,- Kč v hotovosti 

(předškoláci bezplatně)

  • -platbu za stravné

 

Stravné uhradíte hotově paní hospodářce v den zápisu do mateřské školy: za 1 den 38,- Kč děti do 6 let a 41,-Kč děti nad 6 let.

 

Pokud nebudou platby uhrazeny v daném termínu, nebude dítě přijato k prázdninové docházce!

Platba za školné je nevratná!

 

 

Důležité upozornění:

Vzhledem k tomu, že nelze do prázdninového provozu zařadit více dětí, než kolik umožňuje kapacita mateřské školy, a je třeba zařadit děti ze všech výše uvedených mateřských škol, je provoz určen přednostně dětem zaměstnaných zákonných zástupců.

Zvažte také, zda je dítě schopno zvládnout pobyt v jiné MŠ bez zbytečné psychické zátěže.

 

 

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Kytlická

Kytlická 757

190 00 Praha 9

 

Bc. Monika Mothejzíková – ředitelka

Tel: 222 764 491, mobil: 725 531 875

Zuzana Poláčková – hospodářka

E-mail: mskytlicka@seznam.cz

www.mskytlicka.cz