V čele MŠ Kytlická je nová paní ředitelka

29.09.2020 14:52

Rada MČ Praha 9 na základě výsledků konkursního řízení s účinností od 1.10.2020 jmenovala do funkce ředitelky Bc. Kateřinu Navarovou. Nové paní ředitelce přejeme hodně pracovních úspěchů.