Vánoční prázdniny - přerušení provozu

05.10.2023 11:49

Ředitelky a ředitel mateřských škol, zřízených Městskou částí Praha 9, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovili přerušení provozu mateřských škol, a to od středy 27. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024. Provoz bude obnoven 3. ledna 2024.