ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

14.04.2020 10:35

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠK. ROK 2020/2021

Zápis do mateřské školy Kytlická se uskuteční v termínu

od 2. do 11. května 2020 bez přítomností dětí a rodičů.

 

Ředitelé mateřských škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství v reakci na mimořádné opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství se průběh zápisu do mateřské školy upravuje takto:

- zápis do mateřské školy se uskuteční v termínu od 2. do 11. května 2020

- organizace zápisu bude bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

- podání žádostí a potřebných dokumentů proběhne bezkontaktní cestou:

  • do datové schránky mateřské školy 387yc4j
  • poštou
  • podáním vyplněné žádosti a ostatních náležitostí potřebných k zápisu, v zalepené obálce jej vhodí zákonný zástupce do speciální schránky určené pro zápis do MŠ (bude umístěna u vstupní branky do MŠ)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)

- příjem žádostí bude možný POUZE v období od 2. do 11. května, NE dříve nebo později. Žádosti doručené PŘED tímto datem a PO tomto datu budou NEPLATNÉ!

 

- v současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti doloží zákonný zástupce Čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu.

 

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Zákonný zástupce žádost vytiskne, vlastnoručně podepíše a odešle datovou schránkou, poštou, e-mailem s el.podpisem nebo ji vhodí osobně do speciální schránky určené pro zápis do MŠ (bude umístěna u vstupní branky do MŠ). Stejným způsobem dodá zákonný zástupce kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení k očkování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodič/zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

DOKLADY A FORMULÁŘE POTŘEBNÉ POTŘEBNÉ K ZÁPISU:

 

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020_2021_MŠ KYTLICKÁ.pdf (245622)

RULES ADMISSION OF CHILDREN TO PRE-SCHOOL EDUCATION TO MŠ KYTLICKÁ .pdf (420545)

Правила прийому дітей до дошкільної освіти для MŠ Kytlická.pdf (451156)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020 2021s_v2(2).pdf (184055)

Evidenční list 2020_2021.pdf (145059)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ.pdf (137414)