ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

30.03.2022 12:22

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
PRO OBČANY UKRAJINY, KTEŘÍ DO ČR PŘICESTOVALI PO 24.2.2022

Informace pro přijímání dětí_pro občany Ukrajiny_příchod do ČR po 24_2_2022.pdf

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ
ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДИТЯЧИХ САДКАХ

УСТАНОВЛЕНО МІСЬКИМ РАЙОНОМ ПРАГА НА ШКІЛЬНИЙ РІК 2022/2023

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ,КОТРІ ПРИЇХАЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ЧР ПІСЛЯ 24.2.2022

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ.pdf

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 4. 4. do 24. 4. 2022 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 3. a 4. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Kytlická. 

V tuto dobu se bude také konat den otevřených dveří.

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

Více informací a elektronická registrace na adrese : https://zapisdoms-praha9.praha.eu/  

Informace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2022-23.pdf

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Evidenční list