Zápis 2021/22

 

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID – 19

  • zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců,
  • zápis se uskuteční ve dnech 3. a 4. 5. 2021,
  • o přijetí dítěte rozhodují pouze Pravidla přijímání dětí (doporučujeme řádně prostudovat),
  • všechny dokumenty potřebné k zápisu naleznete ke stažení níže,
  • tyto dokumenty musí být kompletně a čitelně vyplněny.

Všechny dokumenty k zápisu mohou být doručeny do MŠ těmito způsoby:

  • do datové schránky MŠ ID: 387yc4j (odeslání pouze z osobní datové schránky)
  • emailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem na email info@mskytlicka.cz
  • doporučeně poštou (rozhoduje datum podání)
  • podáním do schránky umístěné na hlavní bráně při vstupu do zahrady MŠ ve dnech 3. a 4. 5. 2021 v době od 7.00 do 17.00 hodin – schránka bude průběžně kontrolována (dokumenty musí být v zalepené obálce)

Dokumenty potřebné k zápisu:

Zákonný zástupce obdrží emailem uvedeném v Evidenčním listu REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE.

Přijaté děti budou pod registračními čísly zveřejněny na webu MŠ a na veřejně přístupné vývěsce MŠ do 31. 5. 2021. 

V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí nezasílá.

V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo do osobní datové schránky.

Nahlížení do spisu dle § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možné po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ.