Zápis 2022/23

 

Zápisy pro děti z Ukrajiny, které přicestovaly po 24.2.2022 (записів для дітей з України, які прибули після 24.02.2022)

Zápis proběhne 14.6. v 13 – 15 hodin a 15.6. v 10 – 11 hodin.

S sebou veškeré doklady podle informací a potvrzení o očkování platném v ČR.

реєстрація відбудеться 14.06. з 13 – 15 год та 15.6. з 10:00 до 11:00.

Принести всі документи відповідно до інформації та підтвердження вакцинації, що діє в Чеській Республіці.

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

PRO OBČANY UKRAJINY, KTEŘÍ DO ČR PŘICESTOVALI PO 24.2.2022

Informace pro přijímání dětí_pro občany Ukrajiny_příchod do ČR po 24_2_2022.pdf

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ
ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДИТЯЧИХ САДКАХ

УСТАНОВЛЕНО МІСЬКИМ РАЙОНОМ ПРАГА НА ШКІЛЬНИЙ РІК 2022/2023

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ,КОТРІ ПРИЇХАЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ЧР ПІСЛЯ 24.2.2022

ДЛЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ (2).pdf

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 4. 4. do 24. 4. 2022 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 3. a 4. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Kytlická. 

V tuto dobu se bude také konat den otevřených dveří.

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

Více informací a elektronická registrace na adrese : https://zapisdoms-praha9.praha.eu/  

Informace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2022-23.pdf

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list