Zápis 2023/24

 

Zápisy do mateřských škol 2023/2024

Зарахування до дитячого садкана 2023/2024

 

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 15. 6. 2023 od 10.00 do 12.00 hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol. 
Зарахування до дитячого садкана 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться  15. червня 2023 року з 10.00 до 12.00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

ЗАПИС ДО ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ З ВІЗОЮ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ.pdf

Následující informace nejsou určeny zákonným zástupcům dětí s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu, pro ně budou informace zveřejněny v průběhu dubna.

Наступна інформація не призначена для законних представників дітей, які мають тимчасовий захист з метою тривалого перебування, інформація для них буде опублікована протягом квітня.

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 3. 4. do 23. 4. 2023 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 2. a 3. května 2023 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Kytlická - v tuto dobu se také koná den otevřených dveří.

V případě, že nemáte možnost provedení výše uvedené elektronické registrace, může zákonný zástupce dítěte provést tuto registraci dne 17. 4. 2023 přímo v mateřské škole Kytlická od 10.30 do 11.30 hodin.

Více informací včetně formulářů k zápisu a elektronická registrace na adrese: zapisdoms-praha9.praha.eu/

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024: zapisdoms-praha9.praha.eu/kriteria

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

Evidenční list 2023 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023 2024