KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 
15. 9. DRAVCI - interaktivní program s živými zvířaty na školní zahradě
 
30. 10. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
 
4. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 
14. - 18. 12. BAREVNÝ TÝDEN
 
18. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ
 
6. 1. TŘÍKRÁLOVÉ DOPOLEDNE na zahradě MŠ
 
18. 2. KARNEVAL - dopoledne v MŠ - ve třídách (masky libovolné)
 
Konání dalších akcí bude postupně aktualizováno s ohledem na situaci COVID 19 a zvýšená hygienická opatření.