KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 
 
Konání akcí bude postupně aktualizováno s ohledem na situaci COVID 19 a zvýšená hygienická opatření.
 
15. 10. Vyšehrad - vlastivědná docházka
4. 11. Skřítek podzimníček - tvoření z přírodnin
3. 12. Mikulášská nadílka v MŠ
6. 1. Tříkrálové dopoledne