KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 
15. 9. DRAVCI - interaktivní program s živými zvířaty na školní zahradě
 
Konání dalších akcí bude postupně aktualizováno s ohledem na situaci COVID 19 a zvýšená hygienická opatření.