PLATBY

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ, APOD.), uvádějte vždy VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, který mu byl/bude přidělen.

 

PLATBY ve školním roce 2022 - 2023

1. ŠKOLNÉ

1 000 Kč/měsíc

- Splatnost: do 15. dne daného měsíce

- Bankovní spojení: 260231542/2010 + variabilní symbol dítěte

- Pozor, děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, pokud splňujete podmínky §6 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 14/2005 Sb., a chcete požádat o snížení nebo osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, vyplňte prosím příslušný formulář (zde) a doručte do mateřské školy.

2. STRAVNÉ

- Hradí všechny děti.

- V ceně je zahrnuta částka za pitný režim.

- První záloha je splatná do 10. září daného školního roku.

- Bankovní spojení: 260231622/2010 + variabilní symbol dítěte

a) Děti od 3 do 6 let: 46 Kč/den - výše zálohy 900,- Kč.

b) Děti od 6 do 7 let: 49 Kč/den - výše zálohy 1000,- Kč.

Vyúčtování stravného probíhá 2 x ročně.

3. PŘÍSPĚVEK NA AKCE

700,- Kč na pololetí (vyúčtování vždy na konci školního roku).

Bankovní spojení: 260231542/2010 + variabilní symbol dítěte