PLATBY

PŘI VŠECH PLATBÁCH, KTERÉ BUDETE ŠKOLE ZASÍLAT (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ APOD), UVÁDĚJTE VŽDY VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÝ MU BUDE PŘIDĚLEN.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVA BANKOVNÍ ÚČTY: 

260231542/0300 + VS (pouze školné a příspěvek na akce) 

260231622/0300 + VS (pouze stravné) !!!

PŘEPLATKY STRAVNÉHO BUDOU VRÁCENY PŘEVODEM NA ÚČET VŽDY PO UZAVŘENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU,

TEDY V MĚSÍCI ÚNORU A V POSLEDNÍM TÝDNU V SRPNU.

PRO VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ JE POTŘEBA DODAT DO KANCELÁŘE HOSPODÁŘKY ŠKOLY ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU,

TATO ČÍSLA NAHLASTE TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MAJÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST TAKÉ PŘI ZMĚNĚ ČÍSLA ÚČTU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

1. Školné na rok 2017/2018:

     1000,- Kč na měsíc (děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a děti s odkladem PŠD školné neplatí),

     Platba za školné je splatná do 15. dne v měsíci.

    bankovní spojení: 260231542 / 0300 + VS

2. Příspěvěk na školní akce 1100,- Kč na školní rok.

    bankovní spojení: 260231542 / 0300 + VS

3. Stravné děti do 6 let:

    přesnídávka 10,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 8,- Kč = celodenní 38,- Kč

    V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

    Záloha na stravné je splatná do 15. dne v měsíci.

    Výše zálohy je 870,- Kč a první záloha musí být uhrazena do 15. 9. v příslušném školním roce.

    bankovní spojení: 260231622 / 0300 + VS

4. Stravné děti 7 - 10 let:

   přesnídávka 11,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč = celodenní 41,- Kč

   V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

   Záloha na stravné je splatná do 15. dne v měsíci.

   Výše zálohy je 870,- Kč a první záloha musí být uhrazena do 15. 9. v příslušném školním roce.

   bankovní spojení: 260231622 / 0300 + VS