PRO RODIČE

 

ORGANIZACE PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ DĚTÍ Z MŠ:

  7.00 -   8.30 příchod dětí (nejpozději v 8.15, pak se budova školy zamyká)

12.00 - 12.30 odchod dětí po obědě (MYŠKY, LVÍČATA, JEŠTĚRKY)

12.30 - 13.00 odchod dětí po obědě (OVEČKY, MEDVÍDCI)

15.00 - 17.05 odchod dětí po odpoledním odpočinku

V případě opakovaných pozdních příchodů a odchodů bude proveden zápis a předán vedení školy, protože se jedná o opakované porušení školního řádu, které může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

 

CO DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ:

PYTEL NA DĚTSKÉM RAMÍNKU NEBO BATOH

BAČKORY / pevná obuv/

PŘEVLEČENÍ /náhrad. spod. prádlo apod./

BALENÍ TOALETNÍHO PAPÍRU

2x BALENÍ PAP. KAPESNÍKŮ

BALENÍ PAP. UBROUSKŮ

TEKUTÉ MÝDLO

PYŽAMKO /děti, které spí/

NUTNÁ DOKUMENTACE:

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ SE TÝKÁ POUZE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ. 

PŘIHLÁŠKU DOSTANETE OD TŘÍDNÍ UČITELKY VAŠEHO DÍTĚTE.