O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ              

 

Mgr. Jana Vargová - pověřená řízením školy  mskytlicka@seznam.cz

Bc. Kateřina NAVAROVÁ - učitelka  k.navarova@centrum.cz

Iva HAGANOVÁ - učitelka iva.haganova@seznam.cz

Jana BARCALOVÁ - učitelka  barcalovajanina@seznam.cz

Helena HNÍZDILOVÁ - učitelka  helcahnizdilka@seznam.cz

Miluše HORÁKOVÁ - učitelka  horakova.skolka@seznam.cz

Zdeňka DOSTÁLOVÁ - učitelka  zdenicka1986@gmail.com

Mgr. Zuzana POKORNÁ - učitelka  anazuz29@seznam.cz

Marie VOTAVOVÁ- učitelka   barcalovajanina@seznam.cz

Monika NOUZA HUSÁKOVÁ - učitelka  husakova.monika@seznam.cz

Mgr. Šárka KARLÍČKOVÁ - učitelka   sarka.karlickova@gmail.com

* * *

Monika PIŠTĚKOVÁ - asistent pedagoga

Michaela VONDRÁKOVÁ - asistent pedagoga

 

* * *

Veronika Dobiášová - referentka MŠ  mskytlicka@seznam.cz

Jana Vorlová - vedoucí kuchařka a hospodářka ŠJ

Iveta Kropáčová - uklízečka

Jana Seinerová - uklízečka

Andrea Vašíčková - pomocná kuchařka a uklízečka