O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ

              

Bc. Monika MOTHEJZÍKOVÁ - ředitelka školy mskytlicka@seznam.cz

Bc. Kateřina NAVAROVÁ - zástupkyně ředitelky k.navarova@centrum.cz

Iva HAGANOVÁ - učitelka iva.haganova@seznam.cz

Jana BARCALOVÁ - učitelka barcalovajanina@seznam.cz

Helena HNÍZDILOVÁ - učitelka tatykjenyk@seznam.cz

Miluše HORÁKOVÁ - učitelka horakova.skolka@seznam.cz

Mgr. Zuzana POKORNÁ - učitelka anazuz29@seznam.cz

Marie VOTAVOVÁ- učitelka barcalovajanina@seznam.cz

Andrea ŠVORCOVÁ, DiS. - učitelka svorcova.andrea@seznam.cz

Jaroslava HOJAČOVÁ - učitelka jarhoj@seznam.cz 

Zdeňka DOSTÁLOVÁ - asistent pedagoga 

Michaela VONDRÁKOVÁ - asistent pedagoga

 

 

Bc. Adéla Šipulová - učitelka adela.si@email.cz (mateřská dovolená)

Sabina KARETOVÁ - učitelka sab.karetova@gmail.com (mateřská dovolená)

Bc. Šárka Karlíčková - učitelka sarka.karlickova@gmail.com (mateřská dovolená)

KONZULTAČNÍ HODINY

KONZULTACE JE MOŽNO DOHODNOUT OSOBNĚ, 
TELEFONICKY NEBO E-MAILEM
 S VEDENÍM ŠKOLY NEBO TŘÍDNÍMI UČITELKAMI VAŠICH DĚTÍ.

 

Zuzana Poláčková - hospodářka a školnice mskytlicka@seznam.cz

Jana Vorlová - vedoucí kuchařka

Iveta Kropáčová - uklízečka

Monika Mundlová - uklízečka

Andrea Vašíčková - pomocná kuchařka a uklízečka