O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ

              

Bc. Monika MOTHEJZÍKOVÁ - ředitelka školy mskytlicka@seznam.cz

Bc. Kateřina NAVAROVÁ - zástupkyně ředitelky k.navarova@centrum.cz

Iva HAGANOVÁ - učitelka iva.haganova@seznam.cz

Jana BARCALOVÁ - učitelka barcalovajanina@seznam.cz

Helena HNÍZDILOVÁ - učitelka helcahnizdilka@seznam.cz

Miluše HORÁKOVÁ - učitelka horakova.skolka@seznam.cz

Zdeňka DOSTÁLOVÁ - učitelka zdenicka1986@gmail.com

Mgr. Zuzana POKORNÁ - učitelka anazuz29@seznam.cz

Marie VOTAVOVÁ- učitelka barcalovajanina@seznam.cz

Monika NOUZA HUSÁKOVÁ - učitelka husakova.monika@seznam.cz

Mgr. Šárka KARLÍČKOVÁ - učitelka sarka.karlickova@gmail.com 

Michaela VONDRÁKOVÁ - asistent pedagoga

Renata PROCHÁZKOVÁ - asistent pedagoga

 

Bc. Adéla ŠIPULOVÁ - učitelka adela.si@email.cz (mateřská dovolená)

Sabina KARETOVÁ - učitelka sab.karetova@gmail.com (mateřská dovolená)

 

KONZULTAČNÍ HODINY

KONZULTACE JE MOŽNO DOHODNOUT OSOBNĚ, 
TELEFONICKY NEBO E-MAILEM
 S VEDENÍM ŠKOLY NEBO TŘÍDNÍMI UČITELKAMI VAŠICH DĚTÍ.

 

Zuzana Poláčková - hospodářka a školnice mskytlicka@seznam.cz

Jana Vorlová - vedoucí kuchařka

Iveta Kropáčová - uklízečka

Monika Pištěková - uklízečka

Andrea Vašíčková - pomocná kuchařka a uklízečka