ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA         

          

Hospodářka školy - Edita Mičulková

Úřední hodiny: 

 7.00   -  8.00 hodin

13.00  - 14.00 hodin

(vchod do kanceláře ze zadní strany budovy u zásobovací rampy)

Odhlašování obědů:

nejpozději do 14.00 hodin předchozího pracovního dne 

a to e-mailem (dochazka@mskytlicka.cz), 

telefonicky nebo SMS (725 531 875).

Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout POUZE první den nepřítomnosti dítěte do jídlonosiče k tomu určenému, v časovém rozmezí od 10:45 hodin - do 11:00 hodin max., vchodem ze zadní části budovy u zásobovací rampy.

Další neodhlášené obědy se musí zaplatit v nedotované výši.

STRAVOVÁNÍ VE FORMĚ OBĚDŮ ZAJIŠŤUJE FIRMA SPV, Vinohrady .