ŠKOLNÍ JÍDELNA

             

          

Referentka - paní Veronika Dobiášová 

Hospodářka ŠJ - paní Jana Vorlová

Úřední hodiny: 

 7.00   -  8.00 hodi

13.00  - 14.00 hodin

(vchod do kanceláře ze zadní strany budovy u zásobovací rampy)

Odhlašování obědů:

nejpozději do 7.30 hodin předchozího dne a to e-mailem (dochazka@mskytlicka.cz), telefonicky (222 764 491), nebo SMS (725 531 875).

Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout POUZE první den nepřítomnosti dítěte do jídlonosiče k tomu určenému v 11.00 vchodem ze zadní části budovy u zásobovací rampy.

Další neodhlášené obědy se musí zaplatit v nedotované výši.

STRAVOVÁNÍ VE FORMĚ OBĚDŮ ZAJIŠŤUJE FIRMA Česká jídelna, Českobrodská 876/48, 190 00, Praha 9, ID datové schránky 6rwxgw2.