Adaptace dítěte

19.08.2020 12:40
Vážení rodiče nových 3-4 letých dětí,
vzhledem k přijatým hygienickým a protiepidemiologickým opatřením neumožníme Vaši přítomnost ve třídě Vašeho dítěte. Pokud se domníváte, že Vaše dítě nebude přechod z domácího prostředí do kolektivu dětí zvládat bez problémů, doporučujeme jeho pobyt v mateřské škole stupňovat. Např. 1. den hodinu, další dny počet hodin zvyšovat podle situace a doporučení učitelek. V těchto případech dále jako osvědčený prostředek doporučujeme v počátečních dnech docházky dítě vyzvedávat po obědě.
V případě, že si dítě vyzvednete do 11 hodin, budete hradit jen stravné za dopolední svačinu.