PRACOVNÍCI MŠ KYTLICKÁ PRACUJÍ PODLE ETICKÉHO KODEXU

14.07.2020 10:19

V závěru letošního a před zahájením školního roku 2020-2021 projednali pracovníci MŠ Kytlická ustanovení etického kodexu pro pedagogy i pro provozní zaměstnance. Seznámit se s ním můžete na tomto odkaze www.mskytlicka.cz/dokumenty-skoly/