PŘEDŠKOLÁCI - OMLOUVÁNÍ ABSENCE

07.09.2017 09:16

VÁŽENÍ RODIČE,

DĚTI, KTERÉ ZE ZÁKONA NAVŠTĚVUJÍ MŠ V POSLEDNÍM ROČNÍKU, I DĚTI S ODKLADEM, MUSÍ BÝT ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŘÁDNĚ OMLOUVÁNY.

V PŘÍPADĚ NEOMLUVENÝCH ABSENCÍ JSME POVINNI TUTO SITUACI HLÁSIT OSPOD.