PROJEKTY TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

08.09.2020 14:08
V každé třídě MŠ Kytlická se od září začaly uskutečňovat projekty zaměřené na různé oblasti a s ohledem na zvláštnosti daných věkových skupin. Mezi aktéry projektů jsou započítáni i rodiče a prarodiče, a to distanční formou. Pokud tomu hygienická situace dovolí, předpokládáme i vzájemná komunitní setkávání. Více o projektech na stránkách jednotlivých tříd.