TŘÍDNÍ SCHŮZKY

11.06.2019 12:38

Vážení rodiče,

třídní schůzky se budou konat na začátku září. 

Termín bude vyvěšen na nástěnkách tříd a také na webu MŠ.

Informace pro rodiče nově příchozích dětí naleznete na našem webu

www.mskytlicka.cz/pro-rodice/

Seznamy s rozdělením dětí budou vyvěšeny na vchodových dveřích ke třídám 2. 9. 2019.