VNITŘNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

29.08.2020 19:29
Vážení rodiče,
 
ještě před zařazením Prahy do oranžové zóny dne 28.8.2020 jsme v MŠ Kytlická přijali vnitřní hygienická opatření. Osoby, které nejsou zaměstnanci školy, mají přístup pouze se zakrytými nosem a ústy a jsou povinny po příchodu desinfikovat si ruce. 
V budově se budou několikrát denně desinfekcí otírat kliky, madla, držadla, baterie u umyvadel, toaletní mísy a splachovadla, budou se častěji vytírat chodby. V jídelně, do které se vejdou dvě třídy, jsme vybudovali mobilní dělicí stěnu, příbory si děti nebudou brát samy z boxů, ale budou je mít připravené na stolech. Nápoje budou dolévat učitelky. Děti se tak po místnosti budou pohybovat jen při příchodu a odchodu. Zpracovali jsme harmonogram nástupů do jídelny tak, aby se děti z různých tříd nepotkávaly. Ve všech místnostech se bude několikrát denně krátce intenzivně větrat.
Děti nebudou používat látkové ručníky, ale pouze papírové jednorázové, nebudou si desinfikovat ruce, ale budou si je několikrát denně mýt mýdlem. 
 
Učitelky jsou poučené, že do kolektivu nepřijmou dítě s podezřením na respirační onemocnění. Pokud se v průběhu dne u některého dítěte toto onemocnění projeví, dítěti bude nasazena rouška, bude izolováno od všech dětí a Vy, zákonní zástupci, budete ihned telefonicky upozorněni, abyste si dítě co nejdříve vyzvedli.
V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o spolupráci, zejména vedli děti k častému a důkladnému mytí rukou.
Věříme, že dodržováním pravidel jak uvnitř, ale také mimo budovu mateřské školy, se vyvarujeme zavlečení viru, který by měl za následek karanténu, v nejhorším případě přerušení provozu.
 
Mgr. Jana Vargová, pověřená řízením organizace